BGA:s integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet, och tycker det är viktigt att du är medveten om vad som gäller.
Integritetspolicyn gäller när vi (BGA Group AB, org. nr. 556790-9204) tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp, vid kundtjänstärenden och övrig kontakt med oss, samt besök på vår webbplats.

1. Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som på något sätt kan användas för att identifiera en fysisk person. T ex namn, bilder, IP-nummer m.m. om de kan härledas till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter – allt som sker med personuppgifterna (insamling, uppdatering etc.).

2. Vilka personuppgifter samlar BGA in, och varför?
2.1 I Kundregistret (Lagringstid: 7 år pga Bokföringslagen)
- Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
- Geografisk information
- IP-adress, enhetsinformation, logginformation
- Orderlista
- Eventuell notering kan innehålla personuppgifter

2.2 I Orderregistret (Lagringstid: 7 år pga Bokföringslagen)
- Kundnummer
- Namn, adress, telefonnummer samt e-post (observera att både leveransadress och fakturaadress kan finnas)
- Geografisk information
- IP-adress, enhetsinformation
- Betalreferens
- Köpta varor
- Eventuell notering kan innehålla personuppgifter

2.3 Vi samlar enbart in de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig som kund och tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden, som att ta emot och behandla din order och leverera varan till dig på ett pålitligt sätt.
Rättslig grund: Avtalet mellan dig som kund och BGA vid genomfört köp.

2.4 För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra produkter och tjänster (t ex produktrekommendationer av tillbehör till produkter du tittat på).
Rättslig grund: Intresseavvägning.

2.5 För att göra det enklare för dig att använda vår webshop (t ex genom att spara dina favoriter, eller påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar).
Rättslig grund: Intresseavvägning.

2.6 För att vid din kontakt med vår kundtjänst kunna söka rätt på och svara på frågor gällande din order, rätta dina uppgifter eller svara på andra orderrelaterade frågor.
Rättslig grund: Avtalet mellan dig som kund och BGA vid genomfört köp.

2.7 För att skicka ut nyhetsbrev med information och erbjudanden till dig, om du aktivt tackat ja till nyhetsbrev.
Rättslig grund: Samtycke.

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som finns sparade om dig, samt att få dem borttagna (om det inte finns lagstadgade anledningar till att vi måste ha dem kvar, t ex Bokföringslagen).

3. Hur länge sparas dina personuppgifter?
Vi sparar enbart dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål, eller så länge garantin gäller, men aldrig längre än för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig.

4. Vilka får ta del av dina uppgifter?
Förutom BGA tar följande företag del av dina uppgifter:
- Vår leverantör av vår webshop (Kodmyran AB).
- Företaget som hanterar din betalning (Klarna, DIBS).
- Fraktbolagen som levererar din vara till dig (DHL, Postnord).
- Företaget som samlar in information om vilka produkter du klickat på, för att vi ska kunna visa dig förslag på liknande och kompletterande produkter, som kan vara av intresse för dig (Nosto).
- Tjänsten vi använder för att skicka ut nyhetsbrev till dig, om du tackat ja till det (Mailchimp).
Vi lånar eller säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra företag eller privatpersoner, och du har alltid rätt att få veta vilka företag förutom BGA som hanterar dina uppgifter (t ex vilket fraktbolag).
Personuppgifter kan komma att lämnas ut av oss, om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

5. Dina rättigheter:
- Att få registerutdrag
- Att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga
- Att få bli bortglömd / raderad
- Att du har rätt till dataportabilitet (utdrag av dina uppgifter så att du kan lämna dem vidare).
- Att du har rätt att invända mot behandling som baserar sig på intresseavvägning eller berättigat intresse.
- Att du kan återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter som du aktivt gett ditt samtycke till (exempelvis nyhetsbrev).
- Att du har rätt att lämna eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

6. Hur skyddar vi dina uppgifter?
De system vi använder som utför för behandling av personuppgifter, har alla vidtagit särskilda åtgärder för att skydda dina uppgifter mot olovlig eller obehörig behandling, och följer den nya GDPR-lagen.