Miljö och hållbarhet

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår planet, och för oss på BGA är det självklart att göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Att dra vårt strå till stacken – både på kort och på lång sikt. Vi har därför vidtagit en rad åtgärder, här kan du läsa mer om dessa.

Smart paketering, färre transporter

Smart, effektiv och storleksanpassad paketering minimerar onödig luft i förpackningarna och gör att fler paket får plats i varje transport. Fler paket i varje transport innebär således att färre transporter behövs.

Återvinning

Att källsortera och återvinna är en självklarhet för oss – på lager såväl som på kontor och i matrum. En liten och enkel åtgärd för den enskilda, med stor vinning för miljön när vi alla hjälps åt.

Hållbar server

Vår server är belägen på ett hållbart datacenter och drivs uteslutande på miljömärkt el. Ren el som är 100% förnybar och uppfyller tuffa miljökrav.

Klimatkompenserad transport 

Vi samarbetar med Schenker som klimatkompenserar för sin verksamhet genom att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer. När du väljer Schenker som alternativ för din frakt väljer du alltså en klimatkompenserad transport!

Stor del svensktillverkat

Vi arbetar tätt med Galleri1, en ramtillverkare med sin produktion i Sverige. I vårt sortiment av ramar försöker vi ha så stor del som möjligt med ramar från dem. 

Egentillverkning av posters

Vi trycker de flesta av våra posters och personliga posters själva och tar därmed bara fram de volymer som behövs. Onödig produktion är onödigt på så många sätt – inte minst för miljön – och genom egentillverkning har vi en utmärkt möjlighet att minska vår miljöpåverkan. De gånger vi inte hinner med själva tar vi hjälp av ett lokalt tryckeri för att minimera transporterna. 

Energieffektiv belysning

I våra lokaler använder vi LED-belysning som drar mindre ström. Belysningen på lagret är dessutom försedd med rörelsedetektorer så att den bara används när någon av oss rör sig på den aktuella delen av lagret. En smart åtgärd för att inte förbruka energi i onödan.

El från 100% vattenkraft

Med start 2021 och framåt kommer vår el komma från 100% vattenkraft, vilket gör den fossilfri och andelen utsläpp av CO2 kommer att vara 0.